Referenssejä

 • kunnallistekniikan saneeraus- ja uudisrakennuskohteita sekä louhintatöitä
 • Näädän-,Hillerin- ja Kärpänpolun katurakenteiden, vesihuollon ja kaukolämmön saneeraus. Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä
 • Marssitien kaventamisen rakentamisurakka, Lappeenrannan kaupunki elinvoima ja kaupunkikehitys
 • Välitien kadun ja vesihuollon saneeraus, Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä
 • Mielikinkadun hulevesiviemärin saneeraus, Lappeenrannan kaupunki elinvoima ja kaupunkikehitys
 • Metsämiehenkadun, Metsämiehenkadun raitin ja Naalinpolun vesihuollon ja katurakenteiden saneerauksen rakentamisurakka, Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä
 • Laiho-, Jyvä- ja Siemenkadun katurakenteiden,vesihuollon ja kaukolämmön peruskorjausurakka, Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä
 • Sammaltien vesihuollon ja kadun peruskorjauksen rakentamisurakka, Lappeenrannan kaupunki Lättälän kevyen liikenteen väylä, pääporttialueen muutostyö rakennusurakka, Stora Enso Oyj Imatran tehtaat Kaukopää
 • Pontuksen koulun liikennejärjestelyt, Lappeenrannan kaupunki
 • Eskolankadun kunnallistekniikan ja kadun saneerausurakka, Lappeenrannan kaupunki
 • Asettajanpolun katurakenteen saneeraus sekä vesijohdon ja hulevesiviemärin rakentaminen, Lappeenrannan kaupunki
 • Kuuselan pumppaamon maa- ja kalliorakennustyöt sekä vanhan pumppaamon purkutyöt. Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Mälkiän vesihuollon saneeraus, Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Sammal- ja Niittyvillantien vesihuollon saneeraus ja louhintatyöt. Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Rinnetien vesihuollon saneeraus, Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Pallonkadun saneeraustyömaa, Lappeenrannan kaupunki
 • Honkalahden vesihuollon saneeraus, Lappeenrannan kaupunki
 • Teknopark Lappeenranta maarakennustöitä, Destia Oy
 • Kuivinsaaren sillan saneeraustyömaan konetöitä, Destia Oy
 • Kivisalmen pumppaamon maarakennustöitä, Destia Oy
 • Mustolan vanhan tasausaltaan siivous- ja maisemointityöt, sekä vanhan pumppaamon purkutyöt, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy